Wednesday, March 23, 2005

sohbetin yanina..


©Hakki Can


ve yanina..©Amir Zandi