Thursday, April 21, 2005

GüL'ü tarife ne hacet ..Az evvel tv'de Iskender Pala'yi izledikten sonra heybemdeki GüL yazisini aradim ve buldum..


".. Eller nakış nakış, desen desen GüL'ü dokur çünki, kağıtlar renk renk, deste deste GüL okur. GüL'ün ıtırlarında BüLBüL'ler yaşar aşk ile, ve aşk ile renginin şulesinden pervaneler düşer. Kimin eline değerse GüL, elleri GüL kokar onun. .. "Eğer GüL'ün vasıflarının şerhini devamlı, durmadan söylesem, yüzlerce kıyamet geçer de o yine bitmez." der Mevlana. .. Kağıt, kalem ve kitap... Söz, kelam ve hitap... Her suret ve her şekilde GüL'e mahkum. Nitekim kimiler GüL dediler, ömür boyu GüL'düler; kimiler GüL dediler, GüL uğruna öldüler. ..

Bütün divan şiiri ürünleri içinde dilin en güzel ve sanatlı kullanıldığı manzumeler, yalnızca ve yalnızca na'tlardır. Bunun sebebi, şairin içinden geldiği şekilde anlattığı GüL aşkıdır, GüL'e bende olmanın samimiyetinden kaynaklanan sanattır. Allah'a yakınlık bakımından hiç kimse nasıl Efendiler Efendisi'ne ulaşamazsa, şair de peygamberine ulaşma yolunda kimse kendisine ulaşamasın ister. O'nun erdiği makama nasıl kimse erememişse, O'na yol alırken de kimse şaire yetişemesin ister. ..

Evrenin en güzel GüL'üne yazılan müstakil eserler içinde en yaygın okunanı hiç şüphesiz Süleyman Çelebi'nin "Vesîletü'n-Necât (Kurtuluş vesilesi)" adıyla bilinen Mevlid'idir. .. Na'tlar içinde Nazîm'in küçük bir divan oluşturacak kadar çok sayıdaki maznumeleri ile Fuzulî'nin Su Kasidesi, Nabî'nin coşku dolu dizeleri, Şeyh Galib'in müseddes tarzında yazdığı muhteşem eseri, Nef'î'nin "sözüm" redifli kasidesi ilk akla gelebilecek olanlardır. Çok sayıda na't yazdıkları için Na'tî mahlasıyla bilinen Na'tî Mehmed, Na'tî Ahmed ve Na'tî Mustafa efendiler de L'e olan aşkı doruğa ulaştıran, fanilerin söyleyebileceği en müstesna sözleri söyleyen şairlerdir. ..

GüL ağlama GüL bize
Ele diken GüL bize
GüL olanın yüzünde
GüL açılır GüL bize ..

©Iskender Pala ("Gülü tarife ne hacet ne çiçektir biliriz" yazisinin kisaltilmis versiyonu)"Ebedî GüLşen'lerde" tekrar bulusmak dilegiyle.. duasiyla..

Not: Devam okumak isteyenlere "Kainat'in Efendisi - Na't Antolojisi" - Ali Budak & Ali Belbagli